Predaj je súčasťou našej DNA

Hľadáme a nachádzame nové potenciály, optimalizujeme sortiment až po regál a sme partnerom pre celý sektor potravinárskeho maloobchodu a veľkoobchodu, drogistického špecializovaného predaja. S pomocou oddelenia „Key Account Management“ a marketing a intenzívnej práci v teréne pracujeme s obchodnými partnermi na optimálnom oslovení spotrebiteľov. Táto spolupráca tvorí základ pre udržateľný rast predaja.

 
„Predaj nie je povolanie, ktoré sa dá naučiť. Je to postoj k životu.“ 

Andreas Pichler, CEO oddelenia predaja.

Tvoríme procesy predaja

Ako „full-service“ partner sprístupňujeme vaše produkty konečnému spotrebiteľovi v predaji. Predajný proces plánujeme systematicky vzhľadom na strategický, dlhodobý charakter odbytovej politiky.  Eliminujeme vysoké náklady a riziká.

Silný Team

S Key Account Management, Customer Development a silným Field Force profesionálny a plne oddaný tím pracuje tým najlepším spôsobom, ako osloviť našich zákazníkov na POS. Spolu s našimi obchodnými partnermi zosúlaďujeme komunikačné a propagačné aktivity na trhoch.

Správa kategórií

Keďže sme lídrom na trhu v niekoľkých kategóriách, našou úlohou je rozvíjať kategórie a riadiť trvalo udržateľný rast. Náš zákaznícky vývojový tím poskytuje odborné znalosti a úplný prehľad o interných a externých trhových údajoch na identifikáciu a využitie potenciálu rastu.

Digitálne

S našimi zákazníkmi sme v online kontakte.Predaj v teréne funguje s programom, ktorý je prispôsobený obchodným potrebám. Objednávky sa odosielajú priamo na naše oddelenie zákazníckeho servisu.

Rokovanie a následné kroky.

Predaj je v spoločnosti Maresi na prvom mieste. Rokovanie a následné kroky v každodennom kontakte s našimi obchodnými partnermi má jediný cieľ – najlepší výsledok pre všetky strany.

Maresi International

So sídlom v Rakúsku a pobočkami v krajinách strednej a východnej Európy (CEE).  Pobočkami v Rakúsku, Česku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku oslovujeme viac ako 50 miliónov spotrebiteľov. S medzinárodnými obchodnými partnermi zásobujeme Európu a svet.