Naše služby

Vaša značka je naša značka

  • Pôsobíme ako vaša dcérska spoločnosť. Naša služba je prispôsobená vašej požiadavke (procesy a štruktúra).
  • Okrem toho môžete ťažiť zo synergií vytvorených spojením podnikania (napr. logistika, agentúry, POS).
  • Špecializovaný obchodný tím s jediným kontaktným miestom bude spravovať vaše značky.
Sabine Schwaiger,
CEO pre krajiny strednej a východnej Európy a distribučné trhy.

„Spotrebiteľom chceme dopriať skutočne kvalitné značkové produkty a tak prispieť ku kvalite ich života.“

Maresi International

So sídlom v Rakúsku a pobočkami v krajinách strednej a východnej Európy (CEE).  Pobočkami v Rakúsku, Česku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku oslovujeme viac ako 50 miliónov spotrebiteľov. S medzinárodnými obchodnými partnermi zásobujeme Európu a svet.