Schopnosť dodávať a dodržať termíny

Špecializovaný tím pod skúseným vedením si vždy nájde čas na porozumenie vašich potrieb. Prostredníctvom hĺbkových analýz a optimalizácie procesov privedieme vaše značky do cieľa.

„Optimalizovaný hodnotový reťazec je kľúčom k dostupnosti produktov a dokonalej správe POS, a preto je základom pre oslovenie našich zákazníkov.“

Andreas Bassler, Head of Supply Chain Management

Logistika Maresi

Plánovanie, koordinácia a riadenie dodávateľského reťazca sú hlavné úlohy oddelenia logistiky spoločnosti Maresi. Umožňujú efektívnu realizáciu všetkých procesov pre našich zákazníkov a partnerov.

Plánovanie

Naši špecialisti plánujú prevádzkové trasy a operatívne procesy precízne, prispôsobené potrebám našich zákazníkov – až po optimálnu implementáciu procesov.

Koordinácia

V rámci riadenia dodávateľského reťazca sú všetky činnosti súvisiace s obstarávaním, zmenami a riadením logistiky koordinované a spravuje ich efektívny manažment.

Controlling

Nepretržité riadenie KPI zabezpečuje, že dosiahneme a udržíme vysokú úroveň služieb.

Rýchlo a
efektívne

Vaše značky prinášame k spotrebiteľom rýchlo a efektívne. Od prípravy tovaru cez prepravu až po prevzatie a predaj tovaru. Kvalita služieb, rýchlosť a potrebná flexibilita s riešením na mieru, tvoria základ našich služieb pre partnerov doma a v zahraničí.

Maresi International

So sídlom v Rakúsku a pobočkami v krajinách strednej a východnej Európy (CEE).  Pobočkami v Rakúsku, Česku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku oslovujeme viac ako 50 miliónov spotrebiteľov. S medzinárodnými obchodnými partnermi zásobujeme Európu a svet.