Naše poslanie

Pre nás ako „foodbrokera“ je poskytovanie podpory samozrejmosťou. Investujeme do zamestnancov a infraštruktúry. Naše úsilie sa sústreďuje na približne 5,5 miliónov spotrebiteľov na Slovensku.

Základ našej práce

Spokojnosť spotrebiteľov predstavuje základ našej práce. Každý deň sa snažíme pochopiť ich potreby a uspokojiť ich vysokokvalitnými inovatívnymi produktami. Komunikácia so spotrebiteľmi je úprimná, úctivá a interaktívna.

Partnerstvo

Udržujeme vzájomné partnerské vzťahy s vlastnými zamestnancami a so všetkými našimi externými partnermi. Jediný spôsob, ako dosiahnuť spoločný rast, je konštruktívny dialóg zameraný na riešenie, a preto všetky naše aktivity formuje súdržnosť a tímový duch.

Dôvera

Našim zamestnancom plne dôverujeme. To im umožňuje konať s vlastnou zodpovednosťou a byť motivovaní vo svojej práci. Tým, že dôverujeme našim partnerom, zároveň vytvárame základy vzájomnej cennej spolupráce. Pevne veríme, že takéto vzťahy založené na partnerstve vedú k úspechu.

Kvalita

V súlade s naším poslaním si vždy stanovujeme vysoké štandardy kvality, pokiaľ ide o naše produkty, naše služby a našu prácu ako celok. Tento základný postoj nás spája s našimi zamestnancami aj so všetkými našimi partnermi.

Inovácia

Spájame dlhoročnú tradíciu spoločnosti so zameraním na budúcnosť. Inovácie sú dôležitým predpokladom pre budúci úspech našej spoločnosti vo všetkých oblastiach. Neprestajne vyvíjame inovatívne produkty a koncepty značiek, pričom dôsledne pracujeme na digitalizácii všetkých našich štruktúr a obchodných procesov.

Maresi International

So sídlom v Rakúsku a pobočkami v krajinách strednej a východnej Európy (CEE).  Pobočkami v Rakúsku, Česku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku oslovujeme viac ako 50 miliónov spotrebiteľov. S medzinárodnými obchodnými partnermi zásobujeme Európu a svet.