Kompetencie a zanietenie

Kompetencie a zanietenie

Budujeme a tvoríme vysokokvalitné produkty na lídrov trhu. Zastrešujeme rozmanité portfólio inovatívnych medzinárodných partnerských a vlastných značiek najvyššej kvality.

Čítajte ďalej Naši partneri

Naše poslanie

Pre nás ako „foodbrokera“ je poskytovanie podpory samozrejmosťou. Logickým dôsledkom je investovanie do zamestnancov a infraštruktúry. Naše úsilie sa sústreďuje na približne 5,5 miliónov spotrebiteľov na Slovensku.  

„Spotrebiteľom chceme dopriať skutočne
kvalitné značkové produkty a tak prispieť ku kvalite ich života.“

Sabine Schwaiger, CEO pre krajiny strednej a východnej Európy a distribučné trhy.

Základ našej práce

Spokojnosť spotrebiteľov predstavuje základ našej práce. Každý deň sa snažíme pochopiť ich potreby a uspokojiť vysokokvalitnými inovatívnymi produktami. Komunikácia so spotrebiteľmi je úprimná, úctivá a interaktívna.

Partnerstvo

Udržujeme vzájomné partnerské vzťahy s vlastnými zamestnancami a so všetkými našimi externými partnermi. Jediný spôsob, ako dosiahnuť spoločný rast, je konštruktívny dialóg zameraný na riešenie, a preto všetky naše aktivity formuje súdržnosť a tímový duch.

Dôvera

Našim zamestnancom plne dôverujeme. To im umožňuje konať s vlastnou zodpovednosťou a byť motivovaní vo svojej práci. Tým, že dôverujeme našim partnerom, zároveň vytvárame základy vzájomnej cennej spolupráce. Pevne veríme, že takéto vzťahy založené na partnerstve vedú k úspechu.

Kvalita

V súlade s naším poslaním si vždy stanovujeme vysoké štandardy kvality, pokiaľ ide o naše produkty, naše služby a našu prácu ako celok. Tento základný postoj nás spája s našimi zamestnancami aj so všetkými našimi partnermi.

Inovácia

Spájame dlhoročnú tradíciu spoločnosti so zameraním na budúcnosť. Inovácie sú dôležitým predpokladom pre budúci úspech našej spoločnosti vo všetkých oblastiach. Neprestajne vyvíjame inovatívne produkty a koncepty značiek, pričom dôsledne pracujeme na digitalizácii všetkých našich štruktúr a obchodných procesov.

Kľúč k úspechu

Kľúč k úspechu

„Kľúčom k úspechu sú členovia tímu Maresi. Ako zanietení zástupcovia svojich značiek žijú našou orientáciou na služby a konajú zodpovedne, komplexne a so zameraním na riešenia. Pracujú s nadšením a oceňujú naše neprestajné investície do budovania motivujúcej firemnej kultúry, do vytvárania optimálneho pracovného prostredia a do ich dôsledného vzdelávania a profesionálneho rozvoja.“

Hatice Akalin, vedúca oddelenia ľudských zdrojov AT