Byť členom tímu Maresi znamená záľubu a zanietenie

Byť členom tímu Maresi znamená záľubu a zanietenie

Pracovať v spoločnosti Maresi je viac ako len zamestnanie. Tím Maresi spoločne získava nových zákazníkov, nové značky a nové trhy. Všetci zamestnanci prispievajú k spoločnému úspechu, nezávisle od svojej pracovnej pozície.

Rýdzo medzinárodná spojitosť.

Spájame silné vlastné značky - Maresi Alpenmilch (ktorá nám prepožičala svoje meno), Shan Shi, Vienna Ice Coffee, partnerské značky ako Lotus Biscoff, Lorenz, Efko, Twinings a mnohé ďalšie - do jednej z popredných slovenských spoločností s prémiovými výrobkami a medzinárodnou orientáciou. Najsilnejšou komoditou sú naši zamestnanci, ktorí rozhodujúcou mierou ovplyvňujú úspech profesionalitou, kreativitou, angažovanosťou, radosťou a pozitívnym pracovným nasadením.

Pridaná hodnota Maresi

„Work - life - balance“ –  rovnováha medzi pracovným a súkromným životom nie je len módne slovné spojenie, ale realita, ktorou žijeme. Súdržnosť, ľudskosť, postoj založený na láske a úcte k človeku, vzájomný rešpekt charakterizujú naše spolunažívanie. Popri tom ponúkame členom tímu Maresi zaujímavé benefity, ktoré vyjadrujú podporu zamestnancom našej spoločnosti.

Modely pracovného času

Ponúkame flexibilné modely pracovného času a flexibilný pracovný čas.

Ďalšie vzdelávanie

Členovia tímu Maresi majú možnosť ďalšieho vzdelávania interne aj prostredníctvom technologických partnerov, aby mohli rozširovať svoje vedomosti a stúpať po kariérnom rebríčku.

Tímové podujatia

Či ide o letný team building, vianočný večierok alebo spoločné aktivity – vždy sa nájde dôvod na spoločne strávený čas.

Kuchynka na šálku kávy či niečo iné

V našich kuchynkách je k dispozícii zadarmo káva, čaj, minerálna voda a Maresi výrobky. 

Kľúč k úspechu

Kľúč k úspechu

„Kľúčom k úspechu sú členovia tímu Maresi. Ako zanietení zástupcovia svojich značiek žijú našou orientáciou na služby a konajú zodpovedne, komplexne a so zameraním na riešenia. Pracujú s nadšením a oceňujú naše neprestajné investície do budovania motivujúcej firemnej kultúry, do vytvárania optimálneho pracovného prostredia a do ich dôsledného vzdelávania a profesionálneho rozvoja.“

Hatice Akalin, vedúca oddelenia ľudských zdrojov AT

"V Maresi môžem pracovať naozaj medzinárodne v tradičnej rakúskej spoločnosti."

Anna Weihmann
Brand Manager

Kariéra v Maresi

Kariéra v Maresi

Milujete prácu s ľuďmi a značkami, rozumiete svojim zákazníkom a máte skúsenosti s predajom? Staňte sa členom tímu Maresi a dobýjajte s nami nové trhy! Ustavične hľadáme zanietených obchodných partnerov a motivovaných zamestnancov pre naše tímy v Rakúsku a krajinách strednej a východnej Európy.

Staňte sa členom tímu Maresi